Szansa na sukces

Szansa na sukces

Celem projektu jest podwyższenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 UP pozostających bez zatrudnienia, osób zamieszkujących na terenie WŁ, na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) w tym osoby korzystające z POPŻ i ON, poprzez realizacje indywidualnie zdiagnozowanych kompleksowych ścieżek reintegracji prowadzących do powrotu na rynek pracy w okresie 01.06.2019-31.05.2020.

Wsparcie dla UP będzie kompleksowe i zindywidualizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy każdego UP i oparte na rozwoju kompetencji społecznych, potencjału zawodowego UP, co jest podstawą w drodze powrotu na rynek pracy. Udział w projekcie wzmocni zdobywane umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz motywację w podjętym procesie powrotu na rynek pracy, samodzielności i rezygnacji ze wsparcia pomocy społecznej.

Proponowane wsparcie:

  • opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji w oparciu o IPD,
  • indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • kursy grupowe,
  • indywidualne szkolenia i staże,
  • indywidualne wsparcie mentora.

Dokumentacja projektu: