Pierwsze staże za nami

To, co nas cieszy i motywuje do dalszego działania to uzyskanie przez uczestników projektu zatrudnienia. Z pierwszej edycji projektu w Mokrsku kilka osób po zakończeniu stażu ma już zatrudnienie na umowę o pracę. To pokazuje, że warto korzystać z możliwości, które dają projekty współfinansowane z środków UE. A tymczasem następni stażyści rozpoczęli lub w najbliższym czasie rozpoczną swój staż. Staże realizowane są w różnych miejscach, np. w firmie Wielton, na Wieluńskim Rynku Regionalnym, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, w agroturystyce, szkółkach i wielu innych. Dziękujemy pracodawcom, którzy przyjmują naszych uczestników na staże i dzięki temu dają szansę na powrót na rynek pracy.